Calefacció

La calefacció és un dels sistemes que més consum fa a un habitatge. Per això, és important sospesar els diferents tipus de calefacció presents al mercat i cercar aquell que millor s’ajusti a les necessitats de la llar.

Calefacció de Gas

La instal·lació del sistema de calefacció de gas consta d’una caldera de gas que porta l’aigua calenta a través de canonades diferents fins als diferents radiadors repartits per les estades de l’immoble.

La caldera de gas és l‟element principal d‟aquest sistema de calefacció. Aquesta ha de ser de condensació, així ho obliga el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE).

Els radiadors són altres dels elements clau, ja que són els aparells que emeten la calor generada. Normalment, se solen instal·lar radiadors d’aigua el funcionament dels quals és molt senzill.

Calefacció eléctrica

La calefacció elèctrica és el segon sistema més demanat per les llars. Es tracta de la millor opció per a aquells habitatges de petites dimensions on el clima és temperat o càlid.

La calefacció elèctrica no comporta una instal·lació costosa, i és que tenint contractat el subministrament de llum, l’usuari només necessitarà la quantitat de radiadors elèctrics que vulgui incorporar a casa seva.

Les llars compten amb diversos tipus de calefacció elèctrica, podent instal·lar el que millor s’adapti a les seves necessitats i consum.

Sòl Radiant

El sòl radiant és un tipus de calefacció la canalització del qual s’integra, habitualment, sota el terra de l’habitatge. De vegades, aquest mateix sistema es fa servir en parets i sostres per mantenir la temperatura de l’habitatge amb diferents fonts de calor.

El sòl radiant és una bona opció de calefacció perquè distribueix la calor de forma homogènia. Com que la calor prové del terra, aquesta no es perd a la part alta de l’habitació, contribuint a mantenir una temperatura agradable durant més temps.